GYIK

Miért van egyre inkább szükség a lakosság digitális készségeinek fejlesztésére?

Azért, mert a digitális készségek hiánya tartósan és egyre nagyobb mértékben konzerválja a leszakadó csoportok hátrányos helyzetét. Továbbá a digitális írástudás hiánya önmagában versenyhátrányt jelent és hosszú távon hozzájárul a hátrányos helyzet elmélyítéséhez.


Nyújthatnak be Előminősítési kérelmet most induló vállalkozások?

Gazdasági társaságok közül csak a Nonprofit társaságok nyújthatnak be Támogatási kérelmet (ld. Felhívás 4.1.1. pontja).


Nyújthatok-e be új Előminősítési kérelmet, ha korábban már volt nyertes Támogatási kérelmem?

Igen, a de minimis szabályok figyelembe vételével ( Felhívás 5.9.1. pont)


Mi a támogatható országok köre?

Támogatási kérelmet nyújthatnak be Magyarország területén székhellyel, illetve az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarország területén fiókteleppel rendelkező civil szervezetek.


Mely régiók területén valósulhat meg a projekt?

A projekt az ország hat kevésbé fejlett (Észak-magyarországi, Észak-alföldi, Dél-alföldi, Közép-dunántúli, Nyugat-dunántúli, Dél-dunántúli) régiójára terjed ki.


A jogosultsági kritériumok mi alapján kerülnek megállapításra?

Felhívás 4.1.1. és  3.6.1. pontja alapján.


Hogyan tudok fájlokat csatolni az Előminősítési kérelmet támogató informatika rendszerben (ETIR-ben)?

Az adott résznél, ahol csatolni kell dokumentumot, megjelenik egy "fájl kiválasztása" nevű gomb, aminél kattintás után megjelenik, hogy honnan szeretné betallózni a számítógépéről a szükséges dokumentumot, majd a "feltöltés" gombra kell kattintani.


A GINOP-3.3.3-ban módosítás történt, és megjelent a "fajlagos költség" fogalma. Ezt hogyan kell értelmezni és mire kell vonatkoztatni? Hogyan kell számolni?

A Felhívás 5.3 pontja értelmében: „Az egy lakosra eső fajlagos költség nem haladhatja meg az 3500 Ft-ot”. A fajlagos költség kiszámítása az elszámolható összköltség / bevont települések lakosságszáma alapján számítható ki. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a konstrukcióban az Indikátorok nem relevánsak. A fajlagos költség számításánál egy fő csak egyszer számítható, mert a fajlagos költség számításánál nem a résztvevő személyek számát, hanem a bevont települések lakosságszámát szükséges figyelembe venni.


Ha már beadtam a Támogatási kérelmet Előminősítésre, utána nem módosíthatom benne az adatokat?

Pontosan, előminősítésre beadás után már nincs lehetőség az adatok módosítására.


Milyen dokumentumokat kell postára adni az Előminősítési kérelem vonatkozásában?

Az előminősítési kérelem benyújtásának módja kizárólag online benyújtás, az Előminősítést Támogató Informatikai Rendszer megnevezésű (a továbbiakban: ETIR) elektronikus kitöltő programon keresztül. A kitöltő program a következő linken érhető el:   http://djp.palyazat.kifu.gov.hu/   Személyes vagy postai úton történő beadásra nincs lehetőség.


Az Előminősítési eljárásban hányszor kaphatok hiánypótlást?

Egyszeri alkalommal, illetőleg ezen kívül még a projektfejlesztési szakaszban.


Előminősítési hiánypótoltatás során már csak azokat az adatokat módosíthatom, amelyek hiánypótlásra kerültek? A többi adatot már nem változtathatom meg?

Igen, az előminősítési hiánypótlás során már csak a hiány pótoltatott adatokon lehet változtatni.


Mennyi időm van az Előminősítésben hiány pótoltatott adatok javítására?

A hiánypótlási felhívás megküldését követően a Támogatást igénylőnek 5 naptári nap áll rendelkezésére a hiánypótlás megküldésére.


A GINOP-3.3.3-17 pályázati felhívás szerint az "Előzetes igényfelmérés a lakosság körében (kvantitatív kutatás)" című tanulmány eredményeit figyelembe kell venni a projekt tervezése során. Hol érhető el ez a tanulmány?

A hivatkozott kvantitatív kutatás című tanulmány az alábbi linken érhető el: https://djp.palyazat.kifu.gov.hu/palyazati_lehetoseg/elominosites-digitalis-jolet-program